Pierwsze, 90-minutowe spotkanie z dietetykiem podczas którego zbierany jest szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy, analizowane są wyniki badań diagnostycznych oraz wykonywane są pomiary antropometryczne, w tym składu ciała (zawartość tłuszczu i wody w organizmie). W trakcie konsultacji opracowywane są główne założenia oraz cele indywidualnego programu żywieniowego.

45-minutowa konsultacja podczas której ustalane są szczegóły indywidualnego programu żywieniowego oraz wyjaśniane bieżące wątpliwości. W trakcie wizyty kontrolowane są efekty dotychczasowej diety oraz wprowadzane są jej ewentualne modyfikacje. W razie konieczności opracowywane są dodatkowo jadłospisy interwencyjne.

50-minutowe spotkanie z psychologiem, którego celem jest praca nad wzmacnianiem motywacji tzw. „silnej woli” klienta, znalezienie indywidualnych, psychospołecznych przyczyn powstawania i utrzymywania się nadwagi lub otyłości, diagnoza utrudniających schudnięcie przekonań, wyznaczenie odpowiednich celów oraz pomoc w zrozumieniu działania mechanizmów psychologicznych związanych z jedzeniem i odchudzaniem się. Psycholog w Pracowni Dietetycznej WANILIA nauczy radzenia sobie z trudnościami towarzyszącymi zmianie nawyków żywieniowych oraz zapobiegania czynnikom sprzyjającym ponownemu przybieraniu kilogramów.

To dwa spotkania z lekarzem, które pozwolą na lepsze dopasowanie programu żywieniowego do stanu Twojego zdrowia. Podczas pierwszego 30-minutowego spotkania lekarz zbada i oceni stan Twojego zdrowia oraz przeanalizuje wywiad zebrany podczas wstępnej konsultacji z dietetykiem. W celu dokładniejszego poznania stanu zdrowia mogą zostać zalecone dodatkowe badania laboratoryjne. Podczas drugiego spotkania z lekarzem analizowane są wyniki badań laboratoryjnych i określane ewentualne specjalne zalecenia lub przeciwwskazania dietetyczne. Lekarz również doradza dalsze postępowanie medyczne.