Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna50-minutowe spotkanie z psychologiem, którego celem jest praca nad wzmacnianiem motywacji tzw. „silnej woli” klienta, znalezienie indywidualnych, psychospołecznych przyczyn powstawania i utrzymywania się nadwagi lub otyłości, diagnoza utrudniających schudnięcie przekonań, wyznaczenie odpowiednich celów oraz pomoc w zrozumieniu działania mechanizmów psychologicznych związanych z jedzeniem i odchudzaniem się. Psycholog w Pracowni Dietetycznej WANILIA nauczy radzenia sobie z trudnościami towarzyszącymi zmianie nawyków żywieniowych oraz zapobiegania czynnikom sprzyjającym ponownemu przybieraniu kilogramów. Jak wskazują badania, spośród osób, którym udało się schudnąć ok. 95% w ciągu 5 lat wraca do wcześniejszej masy ciała lub nawet ją przekracza.

Otyłość w krajach rozwiniętych i rozwijających się przybrała rozmiary epidemii i jest największym problemem zdrowotnym XXI wieku. Bezsilność osób odchudzających się wobec kolejnych niepowodzeń w procesie wprowadzania nowych nawyków żywieniowych, ponowne przybieranie na wadze oraz brak właściwej metody do skutecznej samokontroli nadmiernego jedzenia, wskazuje na działanie istotnych sił sprawujących kontrolę nad funkcjonowaniem człowieka. Siły te, rozumiane jako czynniki psychologiczne, choć niedoceniane jeszcze w powszechnym leczeniu nadwagi i otyłości, zdają się być kluczowym elementem  wyjaśniającym trudności we wprowadzaniu właściwych zaleceń żywieniowych.

Przyczyn nadmiernego jedzenia jest wiele, coraz więcej funkcji pełni ono w życiu współczesnego człowieka. Do najczęstszych należy jedzenie w celu rozładowania napięcia, rozluźnienia, jedzenie z nudów, jedzenie w konsekwencji przeżywania chronicznego lęku, jedzenie nawykowe, kompulsywne, „zajadanie” emocji bądź ich potęgowanie (np. radości). Kiedy jedzenie zaczyna pełnić w życiu funkcje regulowania stanów wewnętrznych bardzo trudno jest wrócić na prawidłową „ścieżkę odżywiania”.

Poznanie zależności między myślami, emocjami a zachowaniem (jedzeniem) zwiększa szanse wyrwania się z błędnego koła, którego skutkiem jest naprzemienne chudnięcie i przybieranie dodatkowych kilogramów.

Bez zrozumienia działania mechanizmów odpowiedzialnych za nadmierne jedzenie, trudno zmieniać nawyki żywieniowe, trudno nie tracić motywacji, ale przede wszystkim niezwykle rzadko udaje się uniknąć ponownego przybierania na wadze.

 

Komentarze zablokowano.